;

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz umowy jaka zawiera Użytkownik z Administratorem poprzez rejestracje dokonywaną za pomocą formularza.

Administratorem danych jest eMotif Adam Nowakiewicz z siedzibą w 60-681 Poznaniu, Os.Bolesława Chrobrego 31/59, NIP: 9721103373 REGON: 363577273, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik rejestrując się na www.ohcharlie.eu wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a serwisem www.ohcharlie.eu.

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w www.ohcharlie.eu pochodzących z formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie maila do administratora www.ohcharlie.eu.

W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.

W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.

Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Sklep internetowy Oh Charlie dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Oh Charlie. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają “stronie” rozpoznać preferencje użytkownika.

Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, “długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer. Najczęściej pliki cookies są używane do:

zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania, identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,

zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,

pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,

wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies w Oh Charlie:

Pliki cookies wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika dokonującego zakupów w Serwisie, zapamiętania zawartości koszyka oraz przetrzymywania produktów dodanych do przechowalni przez danego użytkowania.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

„sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

„stałe” – są to pliki które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.